Biała Podlaska, 19.04.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

do dnia 29.05.2019 r do godziny 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

SIWZ – CZĘŚĆ I IDW.pdf

SIWZ – CZĘŚĆ II KONTRAKT.pdf

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU.pdf

SIWZ – CZĘŚĆ I IDW załączniki od 1 do 9.docx

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU Załącznik nr 1 Ekspertyzy.part1

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU Załącznik nr 1 Ekspertyzy.part2

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU Załącznik nr 1 Ekspertyzy.part3

Odwolanie-CPSA-OS-BialaPodlaska.pdf

Wezwanie.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.05.2019r.:

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05.2019 (1)

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05.2019 (2)

Załącznik nr 1 z dnia 07.05.2019 decyzja

Załącznik nr 2 z dnia 07.05.2019 plan

Załącznik nr 3 z dnia 07.05.2019 schemat

Załącznik-do-pytania-nr-4-z-dnia-07.05.2019.

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.05.2019.pdf

Zmiana treści SIWZ z dnia 09.05.2019.pdf

Załącznik nr 3a schemat.pdf

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2019.pdf

Postanowienie Prezesa KIO.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf 

Wybór Oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA