Uwaga od dnia19.09.2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci!

 

 

Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw z dniem 19 września 2020 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci. Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie Spółki do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wod.- kan.

Nowy wzór winsoku jest do pobrania w naszej zakładce:
Druki do pobrania pod adresem: https://bwikwodkan.pl/obsluga-klienta/podlaczenie-do-sieci/

lub https://bwikwodkan.pl/obsluga-klienta/pliki-do-pobrania/