PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  CENNIK  RIPOK  PRASA O ZZO  EDUKACJA EKOLOGICZNA  GALERIA  KONTAKT

„Posegreguj swe odpady, bo przyroda nie da rady” 

W ramach edukacji ekologicznej organizowane są zajęcia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej przy ulicy Ekologiczna 1. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych, jak również do młodzieży szkół zawodowych, średnich, a także studentów uczelni państwowych i prywatnych, oraz zainteresowanych osób dorosłych.

Ścieżka edukacyjna składa się z kilku przystanków i wyposażona została w tablice informacyjne przedstawiające poszczególne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Głównymi celami edukacji ekologicznej prowadzonej w ZZO są:

  • Pokazanie korzyści wynikających z segregacji odpadów u źródła.
  • Wyrobienie nawyku poprawnego segregowania odpadów.
  • Uświadamianie dzieci i dorosłych na temat otaczającego ich środowiska naturalnego, uwrażliwianie ich na konieczność jego ochrony.
  • Przekazanie informacji szerokiemu gronu odbiorców o sposobach zagospodarowania odpadów komunalnych, użytej technologii przetwarzania oraz możliwościach ponownego wykorzystania materiałów recyklingowych.

 

Działania edukacyjne prowadzone w ZZO cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego w latach 2015-2017 odwiedziło nas 2018 osób. Uczestnicy wycieczki zapoznają się z funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska, nowoczesnymi instalacjami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, rozwiązaniami umożliwiającymi zagospodarowanie energii uzyskanej z biogazu oraz sposobami przetwarzania w ZZO dostarczanych komunalnych odpadów zmieszanych, oraz komunalnych odpadów selektywnie zebranych.

Wycieczka edukacyjna do ZZO może być doskonałym uzupełnieniem wykładu o ochronie środowiska prowadzonego w ramach kształcenia szkolnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani wizytą w naszym Zakładzie prosimy zapoznać się z dostępnym poniżej regulaminem zwiedzania oraz wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z oświadczeniem przesłać faxem: (083) 342 60 86 lub na adres mailowy: sekretariatzzo@bwikwodkan.pl

Uprzejmie informujemy, iż zwiedzanie Zakładu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Regulamin zwiedzania ZZO
Karta zgłoszenia
Oświadczenie

Ekologiczna Biała Podlaska