1. Zarządzenie prezydenta + stawki opłat za przyjęcie odpadów komunalnych  przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej z obszaru miasta Biała Podlaska oraz miast i gmin, których zadanie własne dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych powierzono do wykonania Bialskie Wodociągi i Kanalizacja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej.
  2. Zarządzenie Zarządu BWiK + stawki opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej z obszaru innego niż obszar miasta Biała Podlaska oraz miast i gmin, których zadanie własne dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych powierzono do wykonania Bialskie Wodociągi i Kanalizacja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej.

ZARZĄDZENIE NR 239 ROK 2021 PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska

Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów na rok 2022

Cennik sprzedaży środka nawozowego poprawiającego włściwości glegy.  

DECYZJA G-577/16 “KOMPOST – SELEKT OPTYMAL”

Instrukcja stosowania i przechowywania “KOMPOST  – SELEKT OPTYMAL”

———————————————————————————————————————————–

ZARZĄDZENIE NR 239 ROK 2019 PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska

Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów na rok 2020