Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. W Białej Podlaskiej informuje, że dostarczana woda do bloku mieszkalnego przy ul. Fieldorfa 26 spełnia wszystkie wymogi wody przeznaczonej do spożycia określone obowiązującymi przepisami.

W załączeniu Sprawozdanie z badań wody.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY