– Sieci wodociągowe
– Sieci kanalizacyjne z przepompowniami ścieków
– Badania laboratoryjne wody i ścieków
– Usługi zdalnie sterowaną kamerą ARGUS 2
– Inspekcje telewizyjne w kanałach F50 do F1600 mm