Systemami wodociągowymi 2.157 tys. m3/rok wody o wysokich walorach jakościowych dla naszych odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Biała Podlaska oraz Gminy Wiejskiej w miejscowościach: Rakowiska, Sławacinek Stary, Grabanów, Julków, Wilczyn, Kaliłów, Woskrzenice Duże. Oczyszczamy ścieki dowożone na punkt zlewny oraz dopływające kanalizacją z terenu miasta i okolic tj. 2.225 tys. m3/rok. Wytwarzamy 1.899 ton rocznie osadu pościekowego nadającego się do rolniczego wykorzystania. Posiadamy rezerwę produkcji wody uzdatnionej w granicach 3.000 m3/dobę oraz w odbiorze ścieków 6,750 m3/dobę