Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że woda dostarczana do miejskiego systemu wodociągowego, spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294), co zostało potwierdzone ostatnimi wynikami badań Laboratorium Zakładowego BWiK w dniu 27-30.09.2021r.

Wyniki badań w załączeniu.