Miło nam Państwa poinformować, że Polskie Centrum Akredytacji przedłużyło Laboratorium Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Certyfikat Akredytacji nr AB 1812, potwierdzający kompetencje laboratorium do wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek.

Akredytacja_AB 1812