ZARZĄD SPÓŁKI I DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Prezes Zarządu Spółkimgr inż. Agnieszka Baczyńska(083) 342-60-71 wew.142
Dyrektor Strategiczny ds. Rozwojumgr inż. Beata Jasińska(083) 342-60-71 wew.124
Dyrektor Finansowymgr Andrzej Czapski(083) 342-60-71 wew.130
Dyrektor Technicznyinż.Józef Bańkowski(083) 342-60-71 wew.133
Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadówdr Jacek Paluszkiewicz(083) 342-60-71 wew.

ZAKŁADY SPÓŁKI

Nazwa zakładuAdresFaxTelefon
Z-d Zaopatrzenia w WodęNarutowicza 35a83-324-29-13(083) 342-60-71
Z-d Oczyszczania ŚciekówBrzegowa 483-342-60-74(083) 342-60-75
Z-d Sieci KanalizacyjnychMickiewicza 483-342 60 89(083) 342-60-76
Z-d Zagospodarowania OdpadówEkologiczna 1 724494994
724594994

TELEFONY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI 

Zakład, dział, wydział, stanowiska samodzielneNr telefonuNumer wewnętrznyNumer pokój
Sekretariat833426071120200
Laboratorium Ścieków833426075422 
Laboratorium Wody833426071147310
Dział Gospodarczy – Składowisko Odpadów Komunalnych833426071526 
Wydział Fermentacji i Kompostowania – Kierownik833426071530 
Wydział Segregacji i Produkcji RDF – Kierownik833426071527 
Wydział Energetyczny Obszaru Rozwoju i Środowiska833426071529 
Wydział Odbioru i Recyklingu – Kierownik833426071537 
Biuro Obsługi Klienta – Kierownik833426071151103
Biuro Obsługi Klienta Z-ca Kierownika833426071155105
Biuro Obsługi Klienta833422982
833426071
152104
Rozrachunki z odbiorcami833426071139107
Wydział Finansowo Księgowy Kierownik – Prokurent833426071138207
Płace i ubezpieczenia833426071137210
Księgowość – obsługa bankowa833426071153209
Księgowość – materiałowa i kosztów833426071135208
Kasa833426071144106
Dział Inwestycji Kierownik833426071136207
Dział Inwestycji833426071121214
Wydział Administracyjno – Organizacyjny i Kadr- Kierownik833426071141205
Wydział Administracyjno – Organizacyjny i Kadr833426071150109
Stanowisko ds. Kadr833426071131102
Radca Prawny833426071131102
Obrona cywilna833426071131102
Dozorcy833426071140 
Stanowisko ds. BHP i P.POŻ833426071122108
Wydział Elektromechaniczny – Kierownik833426071129 
Informatyk833426071143 
Konserwatorzy elektrycy833426071145 
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej833426071149309
Magazyn833426071127 
Stacja Uzdatniania Wody ul. Sitnicka833426078620 
Stacja Uzdatniania Wody ul. Narutowicza 35A833426071156