ZARZĄD SPÓŁKI I DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Prezes Zarządu Spółkimgr inż. Beata Jasińska(83) 342-60-71 wew. 142
Dyrektor Technicznyinż. Józef Bańkowski(83) 342-60-71 wew. 130
Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadówdr Jacek Paluszkiewicz (83) 342-60-71 wew. 521
Z-ca Dyrektora Technicznegomgr inż. Sylwester Szewczyk(83) 342-60-71 wew. 124
Główna KsięgowaJustyna Usztwant(83) 342-60-71 wew. 138

ZAKŁADY SPÓŁKI

Nazwa zakładuAdresTelefon
Z-d Zaopatrzenia w WodęNarutowicza 35a(83) 342-60-71
Z-d Oczyszczania ŚciekówBrzegowa 4(83) 342-60-75
Z-d Sieci KanalizacyjnychMickiewicza 4(83) 342-60-76
Z-d Zagospodarowania OdpadówEkologiczna 1724494994
724594994

TELEFONY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI

Zakład, dział, wydział, stanowiska samodzielneNumer wewnętrznyNumer pokój
Sekretariat120200
Sekretariat Zakładu Zagospodarowania Odpadów520
Administracja160208
Biuro Obsługi Klienta – Kierownik151103
Biuro Obsługi Klienta Z-ca Kierownika155104
Biuro Obsługi Klienta152104
BHP i P.POŻ122307
Dozorcy140
Fermentacja, Kompostowanie i Prod. Nawozów – Kierownik531
Elektromechanicy – Kierownik129
Elektrycy145
Informatycy143
Inwestycje – Kierownik136206
Inwestycje160109
Inwestycje – warunki techniczne137214
IOD131205
Kadry131205
Kasa144106
Kierownik audytu wewnętrznego123102
Księgowość – Kierownik138207
Księgowość153212
Laboratorium Ścieków422
Laboratorium Wody147310
Logistyka 149210
Magazyn127
Obrona cywilna131205
Odbiór i Recykling – Kierownik537
Pełnomocnik Zarządu ds. edukacji ekologicznej133204
Płace132211
Rozrachunki z odbiorcami139107
Segregacja i Produkcja RDF – Kierownik522
Składowisko Odpadów – Kierownik527
Stacja Uzdatniania Wody ul. Sitnicka620
Stacja Uzdatniania Wody ul. Narutowicza 35A156