ZARZĄD SPÓŁKI I DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Prezes Zarządu Spółki mgr inż. Janusz Bystrzyński (083) 342-60-71 wew.142
 W-ce Prezes Zarządu Spółki mgr Ernest Jaroszek (083) 342-60-71 wew.124
Dyrektor Finansowy mgr Andrzej Czapski (083) 342-60-71 wew.130
Dyrektor Techniczny inż.Józef Bańkowski (083) 342-60-71 wew.133
Dyrektor ZakładuZagospodarowaniaOdpadów mgr inż. Zygmunt Król (083) 342-60-71 wew.

ZAKŁADY SPÓŁKI

Nazwa zakładu Adres Fax Telefon
Z-d Zaopatrzeniaw Wodę Narutowicza 35a 83-324-29-13 (083) 342-60-71
Z-d Oczyszczania Ścieków Brzegowa 4 83-342-60-74 (083) 342-60-75
Z-d Sieci Kanalizacyjnych Mickiewicza 4 83-342 60 89 (083) 342-60-76
Z-d ZagospodarowaniaOdpadów Ekologiczna 1 724494994
724594994

TELEFONY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI 

Zakład, dział, wydział, stanowiska samodzielne Nr telefonu Numer wewnętrzny Numer pokój
Sekretariat 833426071 120 200
Laboratorium Centralne 833426075 422
Laboratorium Wody 833426071 147 310
Dział Gospodarczy – Składowisko Odpadów Komunalnych 833426071 526
Wydział Fermentacji i Kompostowania – Kierownik 833426071 530
Wydział Segregacji i Produkcji RDF – Kierownik 833426071 527
Wydział Energetyczny Obszaru Rozwoju i Środowiska 833426071 529
Wydział Odbioru i Recyklingu – Kierownik 833426071 537
Biuro Obsługi Klienta – Kierownik 833426071 151 103
Biuro Obsługi Klienta Z-ca Kierownika 833426071 155 105
Biuro Obsługi Klienta 833422982833426071 152 104
Rozrachunki z odbiorcami 833426071 139 107
Wydział Finansowo Księgowy Kierownik – Prokurent 833426071 138 207
Płace i ubezpieczenia 833426071 137 210
Księgowość – obsługa bankowa 833426071 153 209
Księgowość – materiałowa i kosztów 833426071 135 208
Kasa 833426071 144 106
Dział Inwestycji Kierownik 833426071 136 207
Dział Inwestycji 833426071 121 214
Wydział Administracyjno – Organizacyjny i Kadr- Kierownik 833426071 141 205
Wydział Administracyjno – Organizacyjny i Kadr 833426071 150 109
Stanowisko ds. Kadr 833426071 131 102
Radca Prawny 833426071 131 102
Obrona cywilna 833426071 131 102
Dozorcy 833426071 140
Stanowisko ds. BHP i P.POŻ 833426071 122 108
Wydział Elektromechaniczny – Kierownik 833426071 129
Informatyk 833426071 143
Konserwatorzy elektrycy 833426071 145
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej 833426071 149 309
Magazyn 833426071 127
Stacja Uzdatniania Wody ul. Sitnicka 833426078 620
Stacja Uzdatniania Wody ul. Narutowicza 35A 833426071 156