Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zgłoszenia uszkodzeń wodomierzy, reklamacje oraz w wyjątkowych przypadkach – przy braku możliwości przeprowadzenia odczytu przez przedstawiciela spółki (spowodowane np. wyjazdem klienta, dłuższą nieobecnością itp.) – usługobiorca zgłasza stan wodomierza w celu umożliwienia dokonania rozliczenia.

Jednocześnie podczas podawania stanu wodomierza usługobiorca uzgadnia najbliższy możliwy termin dokonania odczytu.