Wyniki badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych wody w sieci wodociągowej w lutym 2021 roku:
Rodzaj oznaczenia MetodaJednostkaWartości dopuszczalne a)Punkt poboru: ul. Batorego 12Punkt poboru: ul. Sidorska 101A
Temperatura PN-77/C-04584ºCn.d.9,66,8
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda DmgPt/lakceptowalna (do 15)akceptowalna (5)akceptowalna (5)
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09NTUakceptowalna (do 1,0)0,120,11
pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 ÷ 9,57,57,5
Przewodność w temperaturze 25ºC   PN-EN 27888:1999µS/cm2500491469
Mangan PN-92/C-04590/03µg/l501817
Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06µg/l200poniżej 40poniżej 40
Jon amonu (NH4+) PN-ISO 7150-1:2002mg/l0,50poniżej 0,13poniżej 0,13
Azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999mg/l0,50poniżej 0,016poniżej 0,016
Azotany (NO3) PB-PC-06 wyd. 2 z dnia 25.07.2018      na podstawie PN-82/C-04576/08mg/l500,901,54
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04jtk/100ml000
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04jtk/100ml000
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004jtk/100ml000
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48h PN-EN ISO 6222:2004jtk/1mln.d.n.w.n.w.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004jtk/1mlb.n.z.b)63

n.d. – nie dotyczy

n.w. – nie wykryto

b.n.z. – bez nieprawidłowych zmian

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r  poz. 2294).

b) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.