Wyniki badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych wody w sieci wodociągowej w lipcu 2021 roku:
Rodzaj oznaczenia MetodaJednostkaWartości dopuszczalne a)Punkt poboru:
ul. Waryńskiego 6
Punkt poboru:
ul. Narutowicza 35A
Punkt poboru:
ul. Terebelska 104
Temperatura PN-77/C-04584ºCn.d.13,411,115,6
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda DmgPt/lakceptowalna
(do 15)
akceptowalna
(10)
akceptowalna
(10)
akceptowalna
(10)
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09NTUakceptowalna
(do 1,0)
0,140,120,46
pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 ÷ 9,57,67,57,6
Przewodność w temperaturze 25ºC PN-EN 27888:1999µS/cm2500444438484
Mangan PN-92/C-04590/03µg/l501922poniżej 15
Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06µg/l200poniżej 40poniżej 40poniżej 40
Jon amonu (NH4+) PN-ISO 7150-1:2002mg/l0,50poniżej 0,13poniżej 0,13poniżej 0,13
Azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999mg/l0,500,0170,018poniżej 0,016
Azotany (NO3) PB-PC-06 wyd. 2 z dnia 25.07.2018 na podstawie PN-82/C-04576/08mg/l501,181,080,91
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04jtk/100ml0000
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04jtk/100ml0000
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004jtk/100ml0000
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48h PN-EN ISO 6222:2004jtk/1mln.d.3n.w.n.w.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004jtk/1mlb.n.z.b)207n.w.
Zapach PN-EN 1622:2006 akceptowalny, b.n.z.akceptowalny, b.n.z.akceptowalny, b.n.z.akceptowalny, b.n.z.
Smak PN-EN 1622:2006 akceptowalny, b.n.z.akceptowalny, b.n.z.akceptowalny, b.n.z.akceptowalny, b.n.z.

n.d. – nie dotyczy

n.w. – nie wykryto

b.n.z. – bez nieprawidłowych zmian

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r  poz. 2294).

b) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.