Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Fotograficznego pt. ,,Przygody kropelki wody” w BWiK ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej z dnia 30 maja 2018r.

W posiedzeniu udział wzięło trzech członków Komisji Konkursu Fotograficznego ,,Przygody kropelki wody”, powołanych przez Organizatora Konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Halina Ustjanowska – Przewodniczący
2. Wioletta Jaroszuk – Członek
3. Beata Jasińska – Członek

Do dnia 18 maja 2018 r. do siedziby organizatora Konkursu Fotograficznego ,,Przygody kropelki wody”, tj. BWiK ,,WOD-KAN” Sp. z.o.o. wpłynęło 12 prac.

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja oceniając prace brała pod uwagę:
1. Aspekty merytoryczne tj. zgodne z tematem konkursu.
2. Aspekty estetyczne.
3. Przekaz zdjęcia.

Spośród autorów zgłoszonych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i przyznali nagrody ( zgodnie z regulaminem konkursu).
1. I Nagrodę dla Borowska Marta
2. II Nagrodę dla Kozłowski Rafał
3. III Nagrodę dla Kochan Krzysztof

Ponadto nagrodzone prace będą eksponowane na powierzchni wystawienniczej podczas pikniku Rodzinnego zorganizowane dla pracowników Spółki BWiK ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. w dniu 8 czerwca 2018r. oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych BWiK ,,WOD-KAN” Sp. z o.o.