Biała Podlaska, 25.10.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

do dnia 27.11.2019 r do godziny 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ekspertyza budynku przepompowni

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki do SIWZ Część I IDW od nr 1 do nr 10

SIWZ CZĘŚĆ I IDW

SIWZ CZĘŚĆ II KONTRAKT

SIWZ CZĘŚĆ III PFU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA