Lp. Tytuł zamówienia publicznego Termin otwarcia ofert
1 Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska  26/10/2018
2 Dostawa i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej dla Projektu  „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” 03/10/2018
3 Dostawa energii elektrycznej dla Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp z o.o. w Białej Podlaskiej 18/10/2018
4 Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” 29.11.2018