Lp. Tytuł zamówienia publicznego Termin otwarcia ofert
1 Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska  26/10/2018
2 Dostawa i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej dla Projektu  „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” 03/10/2018
3 Dostawa energii elektrycznej dla Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp z o.o. w Białej Podlaskiej 18/10/2018
4 Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” 06.12.2018
5 Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej. Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych   05/12/2018
6 Przetarg nieograniczony na dostawę  wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Bialskich Wodociągów i Kanalizacji     ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o  w Białej Podlaskiej 20.12.2018r
7 Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 165 000 litrów na potrzeby grzewcze Zakładu Oczyszczania Ścieków ul. Brzegowa 4 w Białej Podlaskiej i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej 21.12.2018
8 Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” 08/01/2019